Askeri Suçlar ile Askeri Suçlarda Görev ve Yetki 2022

Bu yazımızda Denizli Avukat listesinde bulunan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk olarak sizlere; Askeri Suçlar ve Sırf Askeri Suçlar ile Askeri Suçlarda Görevli ve Yetkili Mahkeme konularını açıklamaya çalışacağız. Askeri Suçlar ve Sırf Askeri Suçlar Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30/06/2021 tarihinde resmi gazetede [...]

Askeri Suçlar ile Askeri Suçlarda Görev ve Yetki 20222022-01-21T10:24:19+00:00

Miras Taksim Sözleşmesinde Mühür Kullanılması

  Bu yazımızda Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk olarak sizlere; miras bırakan kişinin yaşarken mirasçılarının hazırladığı miras taksim sözleşmesine mühür kullanarak katılması halinde, o sözleşmenin geçerlilik şartlarını yeknesak Yargıtay kararları ışığında izah etmeye çalışacağız. Bunun öncesinde ise miras taksim sözleşmesinin ne olduğu ve hukuki [...]

Miras Taksim Sözleşmesinde Mühür Kullanılması2021-03-10T13:11:39+00:00

İdari Makama Müracaat ve Sonuçları

  Bu yazımızda Denizli Avukat olarak idari makama müracaat nedir, idari makama müracaatın çeşitleri nelerdir, idari makama müracaatın sonuçları nelerdir ve idari makama müracaatın red edilmesinden sonra açılacak olan davada bilinmesi gerekenler nelerdir alt başlıklarıyla esasında idari makama müracaat konusunu hukuki yönleriyle açıklamaya çalışacağız. Türk yargı sisteminde mahkemelerin dava yükü altında ezilmemesi ya da mahkemelerin çok [...]

İdari Makama Müracaat ve Sonuçları2021-01-31T09:45:41+00:00

Ayıplı Mal Satın Alındığında Tüketici Hakları

  Bu yazımızda Denizli Avukat olarak çalışan tüketici kimdir, ayıplı mal nedir, ayıplı mal olma şartları nelerdir, ayıplı malda tüketicinin hakları nelerdir ve ayıplı malda hukuki süreci başlatabilmek için gerekli süreleri kısaca bir ayıplı mal satın alındığında tüketicinin haklarını tüm hukuki yönleriyle açıklamaya çalışacağız. Öncelikle tüketici ve ayıplı mal kavramlarının neler olduğunu öğrenmekle işe başlamalıyız. [...]

Ayıplı Mal Satın Alındığında Tüketici Hakları2021-01-25T14:46:50+00:00

Özel Güvenlik Görevlisi Yetkileri ve Hakları

  Bu yazımızda Denizli Avukat olarak özel güvenlik görevlisinin görevlerini, bu görevleri kullanabilmek için gerekli olan özel güvenlik görevlisinin yetkilerini ve son olarak da özel güvenlik görevlisinin yükümlülüklerini mevzuatlar çerçevesinde açıklayacağız. Ondan önce özel güvenlik görevlisinin tanımını yapmakla başlamakta fayda olduğunu düşünmekteyiz. Özel güvenlik görevlisinin tanımı nedir? Özel güvenlik görevlisi en basit ve anlaşılır haliyle görev alanlarında ve görev süreleri içerisinde korudukları [...]

Özel Güvenlik Görevlisi Yetkileri ve Hakları2021-01-23T18:24:09+00:00

İşe İade Davasının Şartları ve Sonuçları

  Bu yazımızda Denizli Avukat olarak çalışan kişilerin haksız bir biçimde işten çıkarılmaları halinde kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan işe iade davasını, bu davanın açılması için gerekli olan işe iade davasının şartlarını ve davanın bittiğinde elde edilecek olan işe iade davasının sonuçlarını açıklamaya çalışacağız. Hemen işe iade davasının ne olduğunu açıklamakla makalemize başlayalım. İşe iade davası nedir? İşçi – işveren ilişkisi kapsamında bir [...]

İşe İade Davasının Şartları ve Sonuçları2021-01-21T00:17:08+00:00

Cinsel Taciz Suçu ve Ceza Miktarı

  Bu yazımızda Denizli Avukat olarak tüm hukuki yönleriyle Türk Ceza Kanununda belirtilen cinsel taciz suçunu ve ceza miktarını açıklayacağız. Türk Ceza Kanunun altıncı bölümünde yer alan cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında kalan cinsel taciz suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 105. maddesinde kaleme alınmıştır. Türk Ceza Kanunun 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunda nelerden bahsedilmektedir? Denizli Ceza [...]

Cinsel Taciz Suçu ve Ceza Miktarı2021-01-20T23:51:59+00:00

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

  Bu yazımızda Denizli Avukat olarak kira sözleşmesi, kira sözleşmesinin şartları, kira sözleşmesinin taraflara yüklediği yükümlülükler ile ayrıca kira sözleşmesinin nasıl yapılacağını mevzuatlar çerçevesinde açıklayacağız. Öncelikle kira sözleşmesinin tanımı ile yazımıza başlayabiliriz. Kira Sözleşmesinin Tanımı Nedir? Kira sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun (TBK) 299-378 maddeleri arasında düzenlenmiş olup kiraya veren ile kiralayan arasında akdedilen, kiraya verenin [...]

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır2021-01-24T22:37:14+00:00

İkale Sözleşmesi İle İş Sözleşmesinin Fesh Edilmesi

  Bu yazımızda Denizli Avukat olarak tüm hukuki yönleriyle ikale sözleşmesi ve ikale sözleşmesi ile iş sözleşmesinin sona ermesini açıklayacağız. Öncelikle iş sözleşmesi ve ikale sözleşmesinin tanımlarını yapmakta fayda olduğunu düşünmekteyiz. İş Sözleşmesinin Tanımı Nedir? İş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiş olup kısaca bir tarafını işçinin oluşturduğu diğer tarafını ise işverenin oluşturduğu, işçinin işverene [...]

İkale Sözleşmesi İle İş Sözleşmesinin Fesh Edilmesi2021-01-24T11:29:22+00:00

Mültecilik ve Geçici Koruma Statülerinin Yasal Dayanakları

  Bu yazımızda Denizli Avukat olarak mültecilik statüsü ile geçici koruma statüsünü mevzuatlar çerçevesinde açıklayacağız. Mültecilik statüsü 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Korunma Kanununda (YUKK) düzenlenmekte olup Ülkemizin bulunduğu coğrafi konum sebebiyle ülke gündeminin her daim önemli gündemlerinden biri olmaktadır. Son dönem Suriye'de yaşanan olaylar neticesinde ülkemize yabancı uyruklu kişilerin akını üzerine öncelikle mülteci-geçici koruma ayrımının [...]

Mültecilik ve Geçici Koruma Statülerinin Yasal Dayanakları2021-01-24T12:24:35+00:00
Go to Top