cindel-taciz

 

Bu yazımızda Denizli Avukat olarak tüm hukuki yönleriyle Türk Ceza Kanununda belirtilen cinsel taciz suçunu ve ceza miktarını açıklayacağız.

Türk Ceza Kanunun altıncı bölümünde yer alan cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında kalan cinsel taciz suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 105. maddesinde kaleme alınmıştır.

Türk Ceza Kanunun 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunda nelerden bahsedilmektedir?

Denizli Ceza Avukatı olarak kanunun amir hükmünü özetlemek gerekirse öncelikle suçun unsurlarından bahsetmek gerekir. Yasa metninde suçun maddi ve manevi unsuru düzenlenmiştir.

İÇİNDEKİLER

Cinsel taciz suçunun unsurları nelerdir?

1-Maddi unsur

Bir kişinin cinsel taciz suçunu işlemesi için öncelikle kasıtlı olarak hareket etmesi gerekmektedir. Bilmeden, istemeden ya da farkında olmadan yapılan eylemler yasada suç olarak tanımlanmamıştır çünkü bu suçun işlenebilmesi için belirttiğimiz üzere kast unsurunun varlığı gerekmektedir.

2-Manevi unsur

Bir diğer unsuru ise cinsel amaçlı olarak bu eylemin gerçekleşmesi gerekmektedir. Aslında eylemin amacının bu şekilde düzenlenmesinde ceza yargılamasında sorunlara yol açmaktadır çünkü ceza yargılamasında amaç maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olup eylemin amacına bakılmaması gerekmektedir.

Denizli Ceza Avukatı olarak şayet Türk Ceza Kanununda belirtilen bir eylem nedeniyle hakkınızda soruşturma veya kovuşturma yürütülmekteyse Denizli Ceza Avukatı ile iletişime geçmenizi tavsiye etmekteyiz. Bilmenizi isteriz ki cinsel taciz suçu yüz kızartıcı suçlardan olup ola ki bu suçtan dolayı ceza almanız halinde sabıka kaydınıza yansımış yüz kızartıcı bir suç görünecektir.

Cinsel taciz suçunda hükmedilecek ceza miktarı nedir?

1- Basit hali

Kanunda cinsel taciz suçunun alt sınırı üç aydan başlamakla birlikte üst sınırı ise iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır ki bunlarda da mağdurun şikâyeti gerekmektedir. Şikâyete bağlı olan bu suç türünde nitelikli hal olmadığı takdirde mağdur şayet altı ay içerisinde şikâyetçi olmazsa şikâyet hakkını kaybetmiş sayılmaktadır.

2- Nitelikli hali

Cinsel taciz eyleminin mağduru çocuk olması halinde bu ceza altı aydan başlayıp üç yıla kadardır.  Nitelikli hallerde ise şikâyet aranmaksızın kamu davası olarak hareket edileceğinden suç ne zaman öğrenilirse soruşturma makamlarınca işlem başlatılacak, kovuşturma makamınca da ceza tayini sırasında nitelikli halden ceza ağırlaştırılacaktır.

Cinsel taciz suçu, 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunun 421. maddesindeki beden teması olmadan sarkıntılık veya söz atmaya karşılık gelmektedir. Zira cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarının temel ayrımı ise beden temasının olup olmamasıdır. Eğer beden teması yok ise cinsel taciz suçu, beden teması var ise cinsel saldırı veya şartları sağlanması halinde cinsel istismar suçu işlenmiş olmaktadır.

Cinsel taciz suçuna birkaç örnek vermek gerekirse; mağdura karşı cinsel organ gösterilmesi, cinsel içerikli el ve kol hareketlerinden bahsedebiliriz.

Kanunun kaleme alınmasından da anlaşılabileceği üzere suçun basit hali takibi şikâyete bağlı bir suçtur. Yani mağdurun adli mercilere bir şikâyeti yok ise re’sen soruşturma ve kovuşturma yapılmaz.

Türk Ceza Kanunun süreler yönünden düzenlemesine bakacak olduğumuz takdirde takibi şikâyete bağlı suçlarda haksız eylemi öğrendiği tarihten itibaren altı ay içerisinde şikâyet hakkının kullanılması gerekmektedir. Zira bu süre aynı zamanda hak düşürücü süre olup eğer bu süre zarfında şikâyetçi olunmamış ise bir daha bahse konu eylem nedeniyle cinsel taciz suçlamasıyla şikâyetçi olunamayacaktır.

Bu suçun mağdurları erkek, kadın veya çocuk olabileceği gibi sanığı ise karşı cinsten veya mağdurla aynı cinsten de olabilir. Ancak suçun mağdurunun çocuk olması durumunda bu suç yönünden mağdur çocuklar için ayrıca bir düzenleme bulunması nedeniyle suçun türü değişmekte olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 103. maddesine göre karar verilmesi gerekmektedir.

Görüleceği üzere ceza yasası kapsamında oldukça önemli bir suç olan cinsel taciz suçunda yargılamanız olması halinde muhakkak Denizli Ceza Avukatı ile iletişime geçerek hukuki bir yardım almanızı tavsiye ederiz.