kapak

2015 | Denizli

DEĞİŞİM HUKUK

Avukat Arabulucu Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ önderliğinde 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk, başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişi Müvekkillerine “Avukatlık”, “Arabuluculuk” ve “Hukuki Danışmanlık” hizmeti vermekle kurulduğu günden itibaren sahip olduğu istikrarlı gelişmeyle bulunduğu bölgenin saygın hukuk bürolarından biri haline gelmiştir.

Değişim Hukuk, faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında Müvekkillerinin hukuki sorunlarının en kısa sürede ve en doğru şekilde çözümlenmesini amaçlamakta olup takım çalışması yöntemi ile alanındaki tüm hukuki ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek uygulamayı ve Müvekkillerine de aktarmayı ilke edinmiştir.

Değişim Hukuk, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür, elde ettiği bilgileri sır kabul ederek herhangi bir gerekçe ile yargı mercileri de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşmaz, mesleki çalışmasında bağımsızlığını korur, bu bağımsızlığını korumak adına da her türlü farklı iş kabulünden kaçınır ve mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınarak sadece iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilenir.

Bugün geniş bir çerçevede avukatlık hizmeti veren Değişim Hukuk, en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla çalışma alanlarına göre uzmanlaşmış birimlere ayrılarak organize olmuştur. Bu bağlamda iş hukuku, aile hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, gayrimenkul hukuku, sigorta hukuku, tüketici hukuku, sözleşme hukuku, miras hukuku, bilişim hukuku, icra ve iflas hukuku, enerji hukuku, yabancılar hukuku, özel güvenlik hukuku, idare hukuku, vergi hukuku ve kişisel veri hukuku ile hukukun diğer alanlarında avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Değişim Hukuk, kuruluş amacına uygun olarak Müvekkillerinin karşılaşmış olduğu hukuki ihtilaflarda avukatlık hizmeti adı altında Müvekkillerine yardımcı olduğu gibi bu ihtilafın doğmasından evvel de hukuki danışmanlık hizmeti adı altında da Müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Bir nevi koruyucu avukatlık olarak da nitelendirebileceğimiz “Hukuki Danışmanlık” sisteminde, uyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmeti sağlanarak ileride karşılaşılması muhtemel ihtilaflarda Müvekkillerin sorunsuz bir hukuki süreç geçirmeleri amaçlanmaktadır. Aynı zamanda arabuluculuğa uygun olan uyuşmazlıkların çözümünde de gerek Müvekkillerinin gerek ise başvurucuların ihtilaflarını, yargı yoluna taşımadan barışçıl yollarla çözüme kavuşturmaktadır.

Değişim Hukuk, Türkiye’nin hemen hemen her yerinde bulunan hukuk büroları, meslek örgütleri ve güçlü çözüm ortaklarıyla birlikte Müvekkillerine en uygun hukuki çözümü en kaliteli ve en hızlı şekilde sunmaktadır.

Avukat Arabulucu Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ’ın kurucuları olduğu Değişim Hukuk, Adalet Mah. 10066 Sok. Özden İş Merkezi Numara:8 Kat:3 Daire:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde “Avukatlık”, “Arabuluculuk” ve “Hukuki Danışmanlık” hizmetlerini sunmakta olup 0258-2411190 numaralı telefondan veya info@degisimhukuk.com mail adresinden ulaşabilir ayrıca  sosyal medya hesaplarını da takip edip abone olabilirsiniz.

VEKALETNAME BİLGİLERİ

Avukat Arabulucu Tuba ŞENOĞUL CAN
Denizli Barosu Sicil No.:1404

Avukat Engin YILDIZ
Denizli Barosu Sicil No.:1312

Adalet Mah. 10066 Sok. Özden İş Merkezi Numara:8 Kat:3 Daire:4 Merkezefendi/DENİZLİ

  • Vekaletname için bizimle iletişime geçin

  • Vekaletnameye yazılacak bilgilerin doğru yazıldığından emin olun

Gerçek veya tüzel kişilerin bir takım işlemlerini kendi nam ve hesaplarına yaptırabilmek adına üçüncü bir kişiyi bu işleri yapabilmesi adına yetkilendirdiği yazılı belgeye denir.

Yurt içinde en yakın notere müracaat ederek vekaletname düzenlenebildiği gibi yurt dışında ise Türk Konsolosluklarında düzenlenebilmektedir.

Genel avukatlık vekaletnamesi düzenlenecek ise kimlik veya kimlik yerine geçen diğer belgeler (pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı vs.) ile vekaletname düzenlemeye yetkili kurumlara müracaat edilmesi gerekmektedir. Vekaletname boşanma davasında kullanılacak ise vesikalık fotoğraf da gereklidir. Tüzel kişi adına vekaletname düzenlenecek ise o tüzel kişiyi temsil ettiğini gösterir belge de gereklidir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 2 . ve 56. maddeleri ile 1512 sayılı Noterlik Kanunu 89. maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişiler; hukuki iş ve işlemlerini yargı organlarında vekalet yoluyla takip ettirebilmesi için avukata/avukatlara vekalet vermesi zorunludur. Dolayısı ile avukat olmayan bir kişi hukuki iş ve işlemleri yerine getiremez.

Avukat vekaletnamesi ile vekaletnamede belirtilen tüm hususlarda avukat yetkilendirilmiş olur adınıza vekaletnamede tanınan yetkiler çerçevesinde işlem yapabilir ancak bu genel vekaletname ile boşanma davası açamaz veya açılmış olan boşanma davasına müdahil olamaz ya da sizin adınıza herhangi bir menkul/gayrimenkul alamaz veya satamaz, bu işlemler için genel değil özel vekaletnameye ihtiyaç duyulmaktadır.

Genel avukat vekaletnameleri 2023 yılı için 213,30 TL. olup her yıl değişmektedir. Güncel avukat vekaletnamesi ücreti için tıklayınız.

BAKIŞ AÇILARIMIZ

AMAÇLAR

Uluslararası hukuk standartlarında uzmanlaşmış hukukçu kadrosu ile başta danışmanlık sağlamak sonrasında ise oluşan hukuki problemi en etkili biçimde çözen hukuk bürolarından birisi olmak.

HEDEFLER

İnsan haklarına saygı ve uluslararası hukuk çizgisinden yola çıkarak Müvekkillerinin hukuki ihtiyaçlarını yasal mevzuatlar ışığında Müvekkil odaklı, etkin, kaliteli ve hızlı bir biçimde karşılamaktır.

DEĞERLER

Gerçek ve tüzel kişilerden oluşan Müvekkillerin beklentilerine ve ihtiyaçlarına en uygun hukuki hizmeti sağlayarak toplumda yitirilen adalete olan güvenin yeniden tesis edilmesini sağlamak.

İLKELER

Hukuki alanlarda uzmanlığımızı ve yetkinliğimizi korumak ve sürekli olarak geliştirmek. Müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmek ve onların güvenini kazanmak için etik değerlere bağlı kalmak.

OFİSİMİZDEN KARELER

FAYDALI LİNKLER

RANDEVU ALIN

Randevu talebinizin iletilmesinin ardından iş listemizin durumuna göre en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.