TUBA ŞENOĞUL CAN
TUBA ŞENOĞUL CANAVUKAT - ARABULUCU - KURUCU ORTAK

Avukat Arabulucu Tuba ŞENOĞUL CAN, 1988 yılında Denizli‘de doğmuş olup 2011 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nden mezun olmuştur.

Avukat Arabulucu Tuba ŞENOĞUL CAN, Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan çözüm ortakları ile birlikte aile hukuku, tazminat hukuku, gayrimenkul hukuku, enerji hukuku alanlarında aktif olarak danışmanlık ve dava takibi yaptığı gibi 2015 yılında Değişim Hukuk Bürosu’nun kurucu ortaklarından olmuştur.

Türkiye Barolar Birliği ve Denizli Barosu tarafından ortak yürütülen Ceza Muhakemesi Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Hukuk Muhakemeleri Usul Hukuku gibi birçok seminer ve eğitim programlarına katılmıştır. Ayrıca Okan Üniversitesi’nde Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Programını tamamlaması ile birlikte aktif olarak bu alanda bilirkişilik yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk annesi olan Avukat Arabulucu Tuba ŞENOĞUL CAN, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiç bir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.

Molierac
ENGİN YILDIZ
ENGİN YILDIZAVUKAT - KURUCU ORTAK

Avukat Engin YILDIZ 1985 yılında Denizli‘de doğmuş, 2009 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nden mezun olmuştur.

Avukat Engin YILDIZ, Denizli Barosu’na bağlı olarak başta ceza ve iş hukuku olmak üzere birçok hukuki alanda serbest avukat olarak faaliyet göstermekte olup 2015 yılında Değişim Hukuk Bürosu’nun kurucu ortaklarından olmuştur.

Türkiye Barolar Birliği ve Denizli Barosu tarafından ortak yürütülen Ceza Muhakemesi Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Hukuk Muhakemeleri Usul Hukuku gibi birçok seminer ve eğitim programlarına katılmıştır. Bunların yanı sıra Adalet Bakanlığı’nca düzenlenen noterlik belgesini de almıştır.

Avukat Engin YILDIZ, Denizli Barosu Gençlik Meclisi‘nin kurulmasında ve yönergesinin hazırlanmasında aktif rol almış olmakla birlikte 2013 yılında yapılan kurucu meclis seçimleri ile bir sonraki yılda yapılan seçimde Denizli Barosu Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca görev süresinin bir döneminde Denizli Barosu Gençlik Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir. Yine 04.07.2021 ve 09.10.2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Denizli Barosu 47. ve 48. Olağan Seçimli Genel Kurullarında Denizli Barosu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olmakla halen Denizli Barosu Saymanlığı görevini de yürütmektedir.

Evli ve bir çocuk babası olan Avukat Engin YILDIZ, orta düzey İngilizce bilmektedir.