MAHKEME KARARLARI

Bu sayfada Denizli Avukat listesinde bulunan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk olarak sizlere; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hüküm altına alınan emsal kararları paylaşacağız.

  • yargitay

Gizli Tanık Başkaca Delille Desteklenmeli

Gizli tanık beyanlarının başkaca delil ile desteklenmediği sürece hükme esas alınmaması gerektiğine dair  emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli Ceza Avukatı olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN [...]

  • yargitay

Tasarlayarak Suç İşlemek İçin Gerekli Şartlar

Tasarlayarak suç işlemek için sanıkların eylemlerini gerçekleştirmeye olay tarihinden önce karar vermeleri, kararlarında sebat ve ısrar göstermeleri ve karar ile icra arasında makul bir süre geçmesi gerektiğine [...]

  • yargitay

Mesai Saatlerinde İşçinin İnternete Girmesi

İşçinin mesai saatlerinde internet sitelerine girmesinin doğruluk ve bağlılığa aykırı olduğunun konu edildiği emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli İş Avukatı olan Avukat Tuba ŞENOĞUL [...]

  • yargitay

Kira Sözleşmesinin Erken Feshinde Makul Süre

Kira sözleşmesinin erken feshinde makul süre ile yine kira sözleşmesinin kiracı tarafından erken fesih edilmesinde doğan zararın konu edildiği emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli [...]