MAHKEME KARARLARI

Bu sayfada Denizli Avukat listesinde bulunan Avukat Arabulucu Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk olarak sizlere; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hüküm altına alınan emsal kararları paylaşacağız.

  • yargitay

Özel Sigorta Yardımı Tazminata Esas Ücrete Eklenir

İş davalarında işveren tarafından işçiye sağlanan özel sigorta yardımı ya da hayat sigortası prim ödemeleri olması halinde tazminata esas ücrete eklenmesi gerektiğine dair emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde [...]

  • yargitay

Miras Bırakana Sağlığında Bakmayan Evlat Mirasçı Olamaz

Mirasçının, miras bırakanları olan anne ve babasına karşı mükellef olduğu aile hukukundan doğan yükümlülüklerini büyük ve kusurlu davranışlarla yerine getirmediği durumlarda vasiyetname ile mirastan mahrum bırakılabileceğine dair emsal Yargıtay [...]