salda golu

 

Bilindiği üzere Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen ve son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Burdur İline bağlı Yeşilova İlçesinde bulunan Salda Gölü’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla Millet Bahçesi yapılması gündeme gelmişti.

Bir grup ilçe sakini tarafından bahse konu karar yargıya taşınmış olup, Burdur İdare Mahkemesinde ikame edilen yürütmenin durdurulması istemli olarak idari işlemin iptali istenmiştir. Ancak ilk derece mahkemesi dosyanın esası hakkında karar vermeden dosyada yetkili olmadığından bahisle yetkisizlik kararı vererek dosyadan el çekerek dosyanın yetkili olan Ankara İdari Mahkemelerine gönderilmesine karar vermiştir.

Burdur İdare Mahkemesinin gerekçesine bakılacak olduğunda bahse konu davanın Salda Gülünde yapılması planlanan Millet Bahçesi için çıkılan ihalenin iptali olduğu için ve ihale makamının da Ankara’da faaliyet gösteren TOKİ Başkanlığı olduğu için yetkisizlik kararı verildiği belirtilmiştir.