arabuluculuk

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından 02.08.2019 tarihinde yapılan ilan ile 2019 yılı Arabuluculuk sınavının 24.11.2019 tarihinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu – Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacağını duyurdu. Ayrıca ilanda arabuluculuk sınavında 2019 yılı için 5000 kişinin alınacağı ihtiyaca göre 2020 yılı için de 26.07.2020 tarihinde bir diğer sınavın yapılacağı duyuruldu.

2019 yılı Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavına 19.08.2019-02.09.2019 tarihleri arasında https://arabulucu.uyap.gov.tr/main/arabulucu/index.jsp?v=3015 adresi üzerinden elektronik yolla yapılacak olup sınava katılabilmek için bir takım şartlar getirilmiştir. Bunlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, hukuk fakültesi mezunu olmak, tam ehliyetli olmak, memuriyete engel suçtan dolayı mahkum olmamak, meslekte en az 5 yıllık bir kıdeme sahip olmak ve arabuluculuk temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaktır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yapılacak olan sınava her aday 125,00 TL. ödeyerek katılacak olup yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar arabulucu ihtiyaç sayısına göre başarılı sayılacaktır.