Project Description

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku alanında uzman olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul yani bir diğer adı ile taşınmaz değince aklımıza bir yerden başkaca bir yere götürülmesi mümkün olmayan, ekonomik değere sahip  mallar gelmektedir. Bu gayrimenkul mallara örnek vermek gerekirse arsa, arazi, iş yeri, konut, fabrika, tarla, bağ, bahçe ve benzerini sayabiliriz.

Gayrimenkul, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun “Eşya Hukuku” bölümünde kendisine yer edinmiş olup buna göre arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfalara yazılan bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne yazılan bağımsız bölümler gayrimenkul olarak düzenlenmiştir.

Gayrimenkul hukuku ise gayrimenkul malların tapu siciline kayıt edilmesinden tutun da alım satımına yani devrine kadar hatta devir işleminden sonraki süreci de kapsayan çok geniş bir disiplindir. Bu bağlamda gayrimenkul hukuku; Anayasa, Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu ve benzeri kanunlarla iç içedir.

Gayrimenkul hukukundan doğan ihtilaflarda aslolan taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemenin yetkili olduğu ve ihtilafı çözüme kavuşturacak olan mahkemenin ise genellikle asliye hukuk mahkemesi olduğunun bilinmesi gerekmekle birlikte ayrıca bu ihtilaflardan doğan uyuşmazlıklar genellikle nispi harca tabii davalardır bir başka anlatımla şayet gayrimenkul hukukundan doğan bir ihtilaf yargıya taşınıyor ise taşınmazın değeri oranında belirlenecek olan harcın mahkeme veznesine ödenmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul hukuku, farklı hukuk disiplinleri ile iç içe olduğu içindir ki oldukça fazla dava çeşitliliği de bulunmaktadır. Bunlara bir kaç örnek vermek gerekirse tapu iptal ve tescil davası, men-i müdahale davası, ortaklığın giderilmesi davası, ayıplı ifa nedeniyle tazminat davası, geç teslim nedeniyle kira alacağı, ferağa icbar davası ve benzeri.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu Gayrimenkul Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde tapu ve imar durumu araştırılarak gerek Türk gerekse yabancı ülke vatandaşlarına hukuki danışmanlık verilmesi,
  2. Gayrimenkul alım-satım sözleşmesi, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kira sözleşmesi, ipotek veya rehin sözleşmesinin hazırlanması,
  3. Gayrimenkulün devir ve tescili ile yada kiraya verilmesi veyahut da objesi gayrimenkul olan her türlü sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların öncelikle uzlaşı ortamında, bunun mümkün olmaması halinde yargı kararı ile çözümünde taraf vekilliği üstlenmek

Sizin de Gayrimenkul Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.