Project Description

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku alanında uzman olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bilişim Hukukuna değinmeden önce bilişimin ne olduğu üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyiz. Bilişim kavramı çok geniş anlamlıdır. Türk Dil Kurumuna göre bilişim; “İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.” olarak ifade edilmiştir.

Bilişim Hukuku ise bilgi ve teknolojinin günümüz dünyasında hızlı ve kontrolsüz bir biçimde gelişmesi ile birlikte insanlara herhangi bir biçimde zarar vermesinin önüne geçilmesi adına ortaya çıkan hukuk dalıdır denilebilir.

Bilişim Hukukun doğuşuna bakıldığında terör faaliyetlerinin sanal âlemde artırdığı eylemler, elektronik satışlardan kaynaklı hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçların yaygınlaşması, internet ortamında çocuklara yönelik saldırıların değişerek gelişmesi yatmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre bilişim alanında işlenen suçların belli başlı ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu suçlar işlenirken bilgisayar ve ona benzer teknolojik cihaz yardımı ile işlenmesi, Türk Ceza Kanununda suç olarak belirtilmiş haksız eylemlerden daha ağır maddi ve manevi sonuç doğurması, suça karışan kişilerin yaş ortalamalarının genellikle 17-35 yaş aralığında olması gibi ortak özellikleri bulunmaktadır.

Yine yapılan araştırmalara göre internette işlenen en fazla suçlar; bilgisayar sistemine yetkisiz giriş, sabotaj, dolandırıcılık, sahtecilik, izinsiz yazılım kullanma, çocuk pornografisi ve hackingdir.

Ülkemize bakılacak olduğun ilk defa 1960 yılında bilgisayar ile tanışılması, 1993 yılında internet bağlantısına kavuşması birlikte değerlendirildiğinde Bilişim Hukukunda da biraz geri kalmıştır. Bu anlamda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa bilişim alanında suçlar başlığı eklenmiştir. Ancak Türk Ceza Kanunundaki bu düzenlemeler dahi yetersiz olduğu için bu defa 2007 yılında İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girerek sadece internet ortamındaki suçları değil internet ortamında yer alan her aktörün görev ve sorumluluklarını belirlediği için mihenk taşı sayılmaktadır. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından yine bu kanunun uygulamasının nasıl olacağına ilişkin yönetmelikler de yayınlanmıştır.

Kanuna bakılacak olduğunda koruma tedbiri kategorisinde yer alan erişimin engellenmesi büyük önem arz etmektedir. Türk Ceza Kanununda suç olarak sayılarak karşılığında cezai müeyyidesi bulunan intihara yönlendirme, çocuğun cinsel istimrarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlarda yeterli şüphe elde edilmesi durumunda bu içeriklere ulaşım engellenebilmektedir.

Yine bir paylaşım nedeniyle hakları ihlal edilen kişi yasal yollara müracaat ederek hakkındaki içeriğin yayından kaldırılması ile birlikte cevap hakkını kullanarak cevabının aynı şekilde yayınlanmasını isteme hakkına sahiptir. Örneğin; hakkınızda asılsız iddiaları içeren bir haber yapıldı bu haberi yapan içerik sağlayıcına müracaat ederek sizin hazırlayacağınız tekzip yazısının aynı usul ve esaslar doğrultusunda yayınlanması ve diğer içeriğin kaldırılmasını isteyebilir. İçerik sağlayıcı tarafından bu talep yerine getirilmez ise adli makamlarca işin gereği yerine getirilmekte buna rağmen yani adli makamların kararına rağmen herhangi bir işlem tesis etmeyen içerik sağlayıcı hakkında ceza davası açılmaktadır.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu Bilişim Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. Erişimin engellenmesi, içeriğin yayından kaldırılması ve tekzip konularında danışmanlık verilip gerekli müracaatların yapılması,
  2. İçerik sağlayıcı veya yer sağlayıcıya gerekli hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  3. Özel hayatın gizliliği, bilişim sistemine girme, sitemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme ile kişisel verileri kanuna aykırı olarak elde etme suçlarından dolayı ikame edilen ceza dosyalarında gerek sanık müdafiliği gerekme mağdur vekilliği üstlenme,
  4. E-ticaret ve aracı şirketlerin karşılaşması muhtemel siber saldırı suçlarında faillerin bulunup cezalandırılması adına gerekli hukuki desteği sağlamak,
  5. İnternet ve sosyal medya telif ve reklam ihlallerinde danışmanlık

Sizin de Bilişim Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.