Project Description

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku alanında uzman olan Avukat Arabulucu Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sözleşme en basit tanımıyla en az iki tarafın karşılıklı irade beyanlarının birbirlerine uygun bir biçimde açıklayarak ortaya çıkardıkları hukuki bir işlem olarak ifade edilebilir.

Bir sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların sözleşmedeki esaslı nokta üzerinde anlaşmaya varmış olması gerekmektedir. Kira sözleşmesinde kiraya verenin taşınmazı, kiracının kullanımına sunma taahhüdü kiracının ise bunun karşılığında belli bir ücreti ödemeyi kabul etmesi örneğinde olduğu gibi her iki tarafın karşılıklı irade beyanları yani öneri ve kabulleri ile sözleşme kurulmuş olmaktadır.

Sözleşmenin kurulma zamanları farklılık gösterebilir. Taraflar birlikteler ise yani hazır iseler karşılıklı irade beyanlarının oluştuğu anda sözleşme kurulmuş olur. Bunun yanı sıra taraflardan biri ya da birkaçı hazır değil ise hazır olan tarafın kabul beyanı hazır olmayan taraf veya taraflara ulaşıp kabul edildiği anda sözleşme kurulmuş olur.

Taraflar sözleşme özgürlüğü ilkesi doğrultusunda diledikleri konularda diledikleri şekilde sözleşme akdedebilirler. Ancak sözleşme özgürlüğünün de bir sınırı olduğu unutulmamalıdır. Sözleşme kanuna, ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı kurulamaz.  Sözleşme ehliyetsiz bir tarafla kurulamaz. Sözleşme kanunda belirtilen şekil şartının dışında kurulamaz. Sözleşme aldatarak, korkutarak, yanıltarak, irade bozarak kurulamaz.

Sözleşmeden doğan borcun yerine getirilmesi yani ifa edilmesi de sözleşmede belirtilebilir. Kural olarak borcun nerede ödeneceği serbestçe kararlaştırılabileceği gibi eğer borç para borcu ise alacaklının ikamet yerinde, parça borcu ise sözleşmenin konusunun bulunduğu ikamette ve başkaca diğer borç ise borçlunun ikamet yerinde ödenir. Kural olarak borç doğduğu anda ödenir ancak taraflar bunu da sözleşme özgürlüğü uyarınca belirleyebildikleri gibi zaman zaman borcun ödeme zamanı kanunla da belirlenebilir.

Anayasa’nın 48. maddesine göre herkese sözleşme özgürlüğü tanınmış olmakla birlikte esasen gerek sosyal yaşantımızda gerekse iş hayatımızda kısaca hayatın her alanında sözleşme karşımıza çıkmaktadır.

Alım-satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, işçi-işveren sözleşmesi, hizmet alım sözleşmesi, kredi sözleşmesi, ortaklık sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, eser sözleşmesi, sigorta sözleşmesi, ibra sözleşmesi, tüketici sözleşmesi, avukatlık sözleşmesi en çok yargıya taşınmış olan sözleşmeler arasında yer almaktadır.

Eser sözleşmesine kısa bir şekilde değinecek olduğumuzda; iş sahibinin taraflarca üzerinde anlaşılan bedeli ödemek koşulu ile işi yapacak olan tarafın yani yüklenicinin bir eser yaratarak iş sahibine teslim etmesidir.

Avukatlık sözleşmesi; hukuki yardım talebinde bulunan ile avukat arasında akdedilen, hukuki yardım talebinde bulunan kişinin hukuki sorununun Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında kalmayacak bir bedel karşılığında çözülmesidir.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu Sözleşme Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. Her türlü sözleşmenin farklı dillerde hazırlanarak hukuki danışmanlık hizmeti vermek,
  2. Sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların öncelikle uzlaşı ortamında, bunun mümkün olmaması halinde yargı kararı ile çözümünde taraf vekilliği üstlenmek

Sizin de Sözleşme Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.