Project Description

kisisel-verilerin-korunmasi-hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında uzman olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kişisel veri, gerçek bir kişiye ait olan her türlü bilgidir. Kişisel veri tanımını biraz daha detaylandıracak olduğumuzda gerçek kişilerin kimliğini belirli hale getirilebilen, eğitim, ikamet, sağlık, fiziksel özellikler, inanç vs. gibi bilgiler bütünüdür. Örneğin gerçek kişiye ait hasta kayıtları, maaş bordrosu, arabasına ait plaka, ehliyet numarası, cep telefonu numarası gibi bilgiler kişisel veri olmakla bu verileri sahibinin rızası dışında paylaşmak hak ihlali sayılmaktadır.

Bu bilgiler eskiden gözlem yoluyla elde edilebilmekteyken günümüz çağının getirmiş olduğu teknoloji sayesinde bırakın gözlem yapmayı internet sayesinde oturduğumuz yerden istediğimiz herkes hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz. Bu nedenle artık insanlarda kişisel verilerini saklama ihtiyacı daha fazla artmıştır.

Dünyada kişisel verilerin korunmasında hukuki düzenlemelere bakıldığında 1970 yılında Almanya’da, 1973 yılında İsveç’te ve 1978 yılında Fransa’da veri koruma kanunları yürürlüğe girmiştir. 1973 yılında Avrupa Konseyinde çalışmalar başlamış 1981 yılında ise 108 sayılı “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme” ortaya çıkmıştır  ve Türkiye’de bu sözleşmeye taraf olmuştur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de yeni olan kişisel veri alanında gerçek kişilerin, kişisel verilerini korumak adına yasa koyucular tarafında yasal düzenlemeler yapılmakta olup bu bağlamda 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurumu bu alanda gerçek kişilere hizmet etmekte olup olası ihlallerde gerekli idari para cezalarına hükmetmektedirler.

Kişisel verilerin korunmasını istemek en temel haklarımızdandır. Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da kişisel verilerin korunmasını sağlamaktadırlar. Kişisel Verilerin Korunması Kanununda ihlallerin neler olduğu belirtilmiş olmakla bu ihlalleri yapanlara Türk Ceza Kanunu kapsamında cezai müeyyideler uygulanmaktadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135. maddesinde, kişisel verilerin kaydedilmesi, 136. maddesinde, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, 138. maddesinde, verileri yok etmeme fiilleri suç olarak düzenlenmiştir. Ayrıca aynı kanunun 140. maddesinde bu suçlarla ilgili olarak tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Kişisel verisi mevcut yasal düzenlemelere aykırı olacak şekilde işlenen kişi suç duyurusunda bulunabileceği gibi Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna müracaat da edebilir. Bilinmesini isteriz ki suç duyurusunda bulunmakla adli tahkikat başlatılmış olur suçun sübut bulması halinde kişisel veriyi kanuna aykırı bir biçimde işleyen kişi kanunda öngörülen hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırken, Kişisel Verilerin Korunması Kurumunda ise idari para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. Kişisel veri ihlalinde ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmak,
  2. Kişisel verilerin ihlali adına açılan davaları takip etmek,
  3. Kişisel veri ihlalinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na müracaat ederek şikayetin akıbetinin takibini sağlamak,
  4. Kişisel verilerin korunması adına teknik ve idari tedbirleri almak,
  5. Müvekkil faaliyet alanına uygun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyum raporu oluşturarak bu rapor doğrultusunda veri envanteri hazırlanmasında destek olmak, aydınlatma ve açık rıza metinleri hazırlamak, saklama ve imha politikaları ile gizlilik politikaları oluşturmak,
  6. VERBİS kaydını oluşturmak

Sizin de Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.