Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmayan Taşınmaz İade Edilmeli

Kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma veya kamu yararı amacına uygun kullanılmadığının açık olmasına rağmen iade edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği dair emsal Anayasa Mahkemesi kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli İdare Avukatı olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk olarak sizlerle paylaşmaktayız. ANAYASA 1. BÖLÜM BAŞVURU [...]

Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmayan Taşınmaz İade Edilmeli2022-03-14T08:52:00+00:00

Özel Sigorta Yardımı Tazminata Esas Ücrete Eklenir

İş davalarında işveren tarafından işçiye sağlanan özel sigorta yardımı ya da hayat sigortası prim ödemeleri olması halinde tazminata esas ücrete eklenmesi gerektiğine dair emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli İş Avukatı olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk olarak sizlerle paylaşmaktayız. YARGITAY 9. HUKUK [...]

Özel Sigorta Yardımı Tazminata Esas Ücrete Eklenir2022-03-14T08:49:57+00:00

Miras Bırakana Sağlığında Bakmayan Evlat Mirasçı Olamaz

Mirasçının, miras bırakanları olan anne ve babasına karşı mükellef olduğu aile hukukundan doğan yükümlülüklerini büyük ve kusurlu davranışlarla yerine getirmediği durumlarda vasiyetname ile mirastan mahrum bırakılabileceğine dair emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli Miras Avukatı olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk olarak sizlerle paylaşmaktayız. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NUMARASI : 2019/5571 KARAR NUMARASI : [...]

Miras Bırakana Sağlığında Bakmayan Evlat Mirasçı Olamaz2021-11-01T22:29:34+00:00

Feragat Edilen Anlaşmalı Boşanmadaki Olaylar Affa Uğramaz

Anlaşmalı boşanma davasından feragat edilmesi sonrasında ikame edilen çekişmeli boşanma davasında öne sunulan boşanma nedenleri, anlaşmalı boşanma davasında da boşanma nedeni olarak belirtilmiş olsa da bu nedenler feragat nedeniyle affa uğramış sayılmayacağına dair emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli Boşanma Avukatı olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk olarak sizlerle paylaşmaktayız. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS [...]

Feragat Edilen Anlaşmalı Boşanmadaki Olaylar Affa Uğramaz2021-11-01T22:28:12+00:00

Sürekli İş Göremezlik Oranı %0 Olan Birine Bile Manevi Tazminat Ödenir

İş kazası sonucunda yaralanan işçinin sürekli iş görmezlik maluliyet oranı % 0 (sıfır) çıksa bile üzüntü ve elem duyacağı, ruh bütünlüğünün ihlali, sinir bozukluğunun da bedensel zarar kavramına dahil bulunduğu gözetilerek, tedavi gördüğü süre dikkate alınarak uygun bir miktar manevi tazminata karar verilmesi gerektiğine dair emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli Borçlar Avukatı [...]

Sürekli İş Göremezlik Oranı %0 Olan Birine Bile Manevi Tazminat Ödenir2021-11-01T11:39:26+00:00

Asgari Ücretin Altındaki Takipte Ödeme Şartını İhlal Suçu Oluşmaz

Nafaka dosyaları hariç olmak üzere takip tarihi itibariyle asıl alacak miktarının her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalması halinde borçlu hakkında ödeme şartını ihlal suçundan dolayı beraat kararı verilmesine dair emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli Ceza Avukatı olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından [...]

Asgari Ücretin Altındaki Takipte Ödeme Şartını İhlal Suçu Oluşmaz2021-11-01T11:38:38+00:00

Gizli Tanık Başkaca Delille Desteklenmeli

Gizli tanık beyanlarının başkaca delil ile desteklenmediği sürece hükme esas alınmaması gerektiğine dair  emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli Ceza Avukatı olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk olarak sizlerle paylaşmaktayız. YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ ESAS NUMARASI : 2019/2233 KARAR NUMARASI : 2019/4810 [...]

Gizli Tanık Başkaca Delille Desteklenmeli2021-05-10T09:41:09+00:00

Tasarlayarak Suç İşlemek İçin Gerekli Şartlar

Tasarlayarak suç işlemek için sanıkların eylemlerini gerçekleştirmeye olay tarihinden önce karar vermeleri, kararlarında sebat ve ısrar göstermeleri ve karar ile icra arasında makul bir süre geçmesi gerektiğine dair edildiği emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli Ceza Avukatı olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan [...]

Tasarlayarak Suç İşlemek İçin Gerekli Şartlar2021-05-10T09:40:20+00:00

Mesai Saatlerinde İşçinin İnternete Girmesi

İşçinin mesai saatlerinde internet sitelerine girmesinin doğruluk ve bağlılığa aykırı olduğunun konu edildiği emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli İş Avukatı olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk olarak sizlerle paylaşmaktayız. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ ESAS NUMARASI : 2017/21400 KARAR NUMARASI : [...]

Mesai Saatlerinde İşçinin İnternete Girmesi2021-05-10T07:51:12+00:00

Kira Sözleşmesinin Erken Feshinde Makul Süre

Kira sözleşmesinin erken feshinde makul süre ile yine kira sözleşmesinin kiracı tarafından erken fesih edilmesinde doğan zararın konu edildiği emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli Gayrimenkul Avukatı olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk olarak sizlerle paylaşmaktayız. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS [...]

Kira Sözleşmesinin Erken Feshinde Makul Süre2021-05-10T07:52:58+00:00
Go to Top