Gizli Tanık Başkaca Delille Desteklenmeli

Gizli tanık beyanlarının başkaca delil ile desteklenmediği sürece hükme esas alınmaması gerektiğine dair  emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli Ceza Avukatı olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk olarak sizlerle paylaşmaktayız. YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ ESAS NUMARASI : 2019/2233 KARAR NUMARASI : 2019/4810 [...]

Gizli Tanık Başkaca Delille Desteklenmeli2021-05-10T09:41:09+00:00

Tasarlayarak Suç İşlemek İçin Gerekli Şartlar

Tasarlayarak suç işlemek için sanıkların eylemlerini gerçekleştirmeye olay tarihinden önce karar vermeleri, kararlarında sebat ve ısrar göstermeleri ve karar ile icra arasında makul bir süre geçmesi gerektiğine dair edildiği emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli Ceza Avukatı olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan [...]

Tasarlayarak Suç İşlemek İçin Gerekli Şartlar2021-05-10T09:40:20+00:00

Mesai Saatlerinde İşçinin İnternete Girmesi

İşçinin mesai saatlerinde internet sitelerine girmesinin doğruluk ve bağlılığa aykırı olduğunun konu edildiği emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli İş Avukatı olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk olarak sizlerle paylaşmaktayız. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ ESAS NUMARASI : 2017/21400 KARAR NUMARASI : [...]

Mesai Saatlerinde İşçinin İnternete Girmesi2021-05-10T07:51:12+00:00

Kira Sözleşmesinin Erken Feshinde Makul Süre

Kira sözleşmesinin erken feshinde makul süre ile yine kira sözleşmesinin kiracı tarafından erken fesih edilmesinde doğan zararın konu edildiği emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli Gayrimenkul Avukatı olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk olarak sizlerle paylaşmaktayız. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS [...]

Kira Sözleşmesinin Erken Feshinde Makul Süre2021-05-10T07:52:58+00:00

Ehliyetin Geri Alınmasında Sürücü Belgesinin Sınıfı Belirtilmeli

  YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NUMARASI : 2020/826 KARAR NUMARASI : 2020/3055 Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hükme yönelik, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda 15.10.2019 tarihli, 2019/4176 Esas – 2019/1746 Karar sayılı ''istinaf başvurularının esastan reddine" ilişkin karar sanık müdafii ile katılanlar vekilleri tarafından temyiz edilmekle [...]

Ehliyetin Geri Alınmasında Sürücü Belgesinin Sınıfı Belirtilmeli2021-03-10T20:33:24+00:00

Yetki Belgesi İle Görevlendirilen Avukatın Sorumluluğu Yoktur

  YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ ESAS NUMARASI : 2017/6432 KARAR NUMARASI : 2018/224 Görevi kötüye kullanma suçundan sanıklar ... ve ... haklarında son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair ... 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 25.04.2017 tarihli ve 2017/118 esas, 2017/114 sayılı kararının; Dosya kapsamına göre, Avukat ...’ın, alacaklı vekili sıfatıyla ... 6. İcra Müdürlüğünün 2014/10129 sayılı [...]

Yetki Belgesi İle Görevlendirilen Avukatın Sorumluluğu Yoktur2021-03-10T20:32:46+00:00

Maaş Ödemesi Her Ay Farklıysa Fazla Mesai Yazılı Delil Aranmaz

  YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NUMARASI : 2017/16602 KARAR NUMARASI : 2020/10970 DAVA VE KARAR : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: DAVACI İSTEMİNİN ÖZETİ : [...]

Maaş Ödemesi Her Ay Farklıysa Fazla Mesai Yazılı Delil Aranmaz2021-03-04T20:32:19+00:00

Sokak Köpeği Saldırısında Belediye Tazminat Öder

  DANIŞTAY 8. DAİRE ESAS NUMARASI : 2010/3241 KARAR NUMARASI : 2010/3782 ÖZET : Kamu hizmetinin işleyişindeki yetersizlik, aksaklık ve düzensizliğin hizmet kusuru oluşturduğu ve dolayısıyla sokak köpeklerinin saldırması sonucu meydana gelen ve devlet tarafından karşılanmayan maddi zararın karşılanması gerektiği, öte yandan duyulan elem ve ızdırabın kısmen giderilmesine dönük olarak manevi tazminatın davalı idarece ödenmesi [...]

Sokak Köpeği Saldırısında Belediye Tazminat Öder2021-03-04T20:31:55+00:00

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Verilmesiyle Mirasçı Olunmaz

  DANIŞTAY 3. DAİRE ESAS NUMARASI : 2018/3234 KARAR NUMARASI : 2021/93 ÖZET : Murisin ... tarihinde vefat ettiği, ... Noterliğince 08/02/2017 tarih ve 2745 yevmiye numaralı mirasçılık belgesinin düzenlendiği, ... tarihinde açılan dava üzerine …. Sulh Hukuk Mahkemesinin …. tarih ve E: … , K: …. sayılı kararıyla mirasın reddinin tespit ve tesciline karar [...]

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Verilmesiyle Mirasçı Olunmaz2021-03-04T16:02:00+00:00

Direnme Kararında İlk Karardan Farklı Gerekçe Kurulamaz

  YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NUMARASI : 2017/2-2284 KARAR NUMARASI : 2020/19 ÖZET : Somut olayda, bozma öncesi verilen 12.12.2013 tarihli kararda; davacı-birleşen davalı kadının eşinden tekrar Kuşadası’na dönmesini ve orada yaşamaya devam etmesini istemesi, davalı-birleşen davacı erkeğin ise eşini tehdit etmesi gerekçesiyle karşılıklı açılan boşanma davalarının tarafların eşit kusurlu olmaları sebebiyle kabulüne karar [...]

Direnme Kararında İlk Karardan Farklı Gerekçe Kurulamaz2021-03-04T16:04:05+00:00
Go to Top