2015 | Denizli

DEĞİŞİM HUKUK

Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN
Denizli Barosu Sicil No.:1404

Avukat Engin YILDIZ
Denizli Barosu Sicil No.:1312

Adalet Mah. 10066 Sok. Özden İş Merkezi Numara:8 Kat:3 Daire:4 Merkezefendi/DENİZLİ

  • Vekaletname için bizimle iletişime geçin

  • Vekaletnameye yazılacak bilgilerin doğru yazıldığından emin olun

Gerçek veya tüzel kişilerin bir takım işlemlerini kendi nam ve hesaplarına yaptırabilmek adına üçüncü bir kişiyi bu işleri yapabilmesi adına yetkilendirdiği yazılı belgeye denir.

Yurt içinde en yakın notere müracaat ederek vekaletname düzenlenebildiği gibi yurt dışında ise Türk Konsolosluklarında düzenlenebilmektedir.

Genel avukatlık vekaletnamesi düzenlenecek ise kimlik veya kimlik yerine geçen diğer belgeler (pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı vs.) ile vekaletname düzenlemeye yetkili kurumlara müracaat edilmesi gerekmektedir. Vekaletname boşanma davasında kullanılacak ise vesikalık fotoğraf da gereklidir. Tüzel kişi adına vekaletname düzenlenecek ise o tüzel kişiyi temsil ettiğini gösterir belge de gereklidir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 2 . ve 56. maddeleri ile 1512 sayılı Noterlik Kanunu 89. maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişiler; hukuki iş ve işlemlerini yargı organlarında vekalet yoluyla takip ettirebilmesi için avukata/avukatlara vekalet vermesi zorunludur. Dolayısı ile avukat olmayan bir kişi hukuki iş ve işlemleri yerine getiremez.

Avukat vekaletnamesi ile vekaletnamede belirtilen tüm hususlarda avukat yetkilendirilmiş olur adınıza vekaletnamede tanınan yetkiler çerçevesinde işlem yapabilir ancak bu genel vekaletname ile boşanma davası açamaz veya açılmış olan boşanma davasına müdahil olamaz ya da sizin adınıza herhangi bir menkul/gayrimenkul alamaz veya satamaz, bu işlemler için genel değil özel vekaletnameye ihtiyaç duyulmaktadır.

Genel avukat vekaletnameleri 2021 yılı için 181,11 TL. olup her yıl değişmektedir. Güncel avukat vekaletnamesi ücreti için tıklayınız.

RANDEVU ALIN

Randevu talebinizin iletilmesinin ardından iş listemizin durumuna göre en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.